Frana Marija Vranković  diplomirala je Kazališnu režiju i radiofoniju na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu hrvatskom praizvedbom Dvolične igre (The Two-Character Play) Tennesseeja Williamsa na Sceni Lea Deutsch zagrebačke Židovske općine te radiodramom Dva bijela hljeba Milana Begovića. Završni pismeni rad objavljen joj je u časopisu Klasje naših ravni, pod naslovom Kasna drama velikana s Broadwaya. Pohađala je redateljsko usavršavanje na Sveučilištu u Beču. Dobitnica je dvije Rektorove nagrade, dvije Posebne rektorove nagrade, Stipendije Tomislav Durbešić te dvije Stipendije Sveučilišta u Zagrebu.  Režirala je dvadesetak dramskih predstava za djecu i odrasle, opere te mjuzikl. Režirala je deset praizvedbi tekstova suvremenih domaćih dramskih pisaca. Postavila je niz evenata, poput predstavljanja knjiga, otvaranja događanja, živih jaslica i slično. S pijanisticom Ivanom Jelačom u Dubrovniku je 2012. godine pokrenula udrugu Sve ostalo je glazba, u sklopu koje realiziraju glazbeno-scenske kolaže.  Aktivno govori francuski, engleski, njemački i španjolski jezik te je položila međunarodne jezične ispite.  


Honorarna je suradnica na predmetima Scenska kultura i Lutkarstvo i scenska kultura 1 na Učiteljskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od akademske godine 2015./16., a 2017. godine izabrana je u naslovno nastavno zvanje predavačice u umjetničkom području.  Od školske godine 2013./14. predaje Scensku umjetnosti i Medijsku kulturu te vodi Scensku i Medijsku radionicu na Privatnoj umjetničkoj gimnaziji u Zagrebu.  Školske godine 2015./16. predavala je Dramaturgiju u muzičkom teatru na Prvoj hrvatskoj BroadWay školi za muzički teatar u Zagrebu.  Na Ljetnoj školi hrvatskoga jezika i kulture Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 2013. do 2015. godine vodila je kazališnu radionicu za polaznike Škole, a za Teatar Tirena od 2015. vodi redateljske radionice za dramske pedagoge. Držala je kazališni praktikum i na Sveučilištu u Heidelbergu. U Zagrebu je vodila dramske grupe na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku. Godine 2017. stekla je zvanje dramski pedagog u skladu s kriterijima o stručnim zvanjima Hrvatskoga centra za dramski odgoj. 


Napisala je nekoliko dramatizacija, koncertnih scenarija, igrokaza i prigodnica te dvije duodrame i jednu predstavu za djecu. Antidrama Šah koncertno je izvedena u GDK "Gavella" u sklopu Prvih dana Ogranka mladih HDDU-a, a duodramu Kakva majka, takva kći postavio je J. Novljaković za turneju Broda kulture 2016. godine u produkciji Kazališta Smješko. 


Za studija je pohađala je niz glumačkih i redateljski (opernih i dramskih) radionica i seminara u Hrvatskoj i izvan nje. Bila je studentska predstavnica u Umjetničkom vijeću Sveučilišta u Zagrebu, a za studije je s kolegama osnovala manifestaciju DeSADU (javna čitanja tekstova studenata dramaturgije) i 3BINU (platforma za javne rasprave) te je asistirala na brojnim dramskim, opernim i operetnim produkcijama, te oratoriju, uključujući i dva velika međuakademijska projekta nagrađena Posebnom Rektorovom nagradom. Za studija bila je u produkcijskim timovima šest festivala (kazališnih, glazbeno-scenskih i filmskih).  Pisala je o kulturi za portal Arteist.hr od 2011. do 2016. godine, a od veljače do prosinca 2015. godine za radio Yammat FM uređivala je emisije Kulturni skalpel i Audiovideo, te pripremala kulturne najave Nula41.


Članica je Panonskoga Instituta u Austriji od 2005, Hrvatskoga društva dramskih umjetnika od 2008., a od travnja 2014. do listopada 2017. bila je predsjednica Ogranka mladih HDDU-a. G. 2016. učlanila se u Hrvatski centar ITI, a 2017. u Hrvatski centar za dramski odgoj. U Hrvatsku zajednicu samostalnih umjetnika primljena je od 2018. godine.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.