Frana Marija Vranković diplomirala je Kazališnu režiju i radiofoniju na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu hrvatskom praizvedbom Dvolične igre (The Two-Character Play) Tennesseeja Williamsa na Sceni Lea Deutsch zagrebačke Židovske općine te radiodramom Dva bijela hljeba Milana Begovića. Završni pismeni rad objavljen joj je u časopisu Klasje naših ravni, pod naslovom Kasna drama velikana s Broadwaya. Pohađala je redateljsko usavršavanje na Sveučilištu u Beču. Dobitnica je dvije Rektorove nagrade, dvije Posebne rektorove nagrade, Stipendije Tomislav Durbešić te dvije Stipendije Sveučilišta u Zagrebu. 


Režirala je dvadesetak dramskih predstava za djecu i odrasle, opere te mjuzikl, a u najvećoj mjeri režirala je praizvedbe tekstova suvremenih domaćih dramskih pisaca. Postavila je niz evenata, poput predstavljanja knjiga, otvaranja događanja, živih jaslica i slično. S pijanisticom Ivanom Jelačom u Dubrovniku je 2012. godine pokrenula udrugu Sve ostalo je glazba, u sklopu koje realiziraju glazbeno-scenske kolaže. Posebno ju zanima operna režija te, uz djela baroknih majstora, iz opernoga repertoara posebna joj je želja postaviti Ariadnu na Naksosu te Lovaca na bisere


Honorarna je suradnica na predmetima Scenska kultura i Lutkarstvo i scenska kultura na Učiteljskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od akademske godine 2015./16. Školske godine 2015./16. predavala je Dramaturgiju u muzičkom teatru na Prvoj hrvatskoj BroadWay školi za muzički teatar u Zagrebu. Od školske godine 2013./14. predaje Scensku umjetnosti i Medijsku kulturu te vodi Scensku i Medijsku radionicu na Privatnoj umjetničkoj gimnaziji u Zagrebu. Na Ljetnoj školi hrvatskoga jezika i kulture Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 2013. do 2015. godine vodila je kazališnu radionicu za polaznike Škole, a za Teatar Tirena od 2015. vodi redateljske radionice za dramske pedagoge. Držala je kazališni praktikum i na Sveučilištu u Heidelbergu. U Zagrebu je vodila dramske grupe na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku. 


Za studija je pohađala je niz glumačkih i redateljski (opernih i dramskih) radionica i seminara u Hrvatskoj i izvan nje. Bila je studentska predstavnica u Umjetničkom vijeću Sveučilišta u Zagrebu, a za studije je s kolegama osnovala manifestaciju DeSADU (javna čitanja tekstova studenata dramaturgije) i 3BINU (platforma za javne rasprave) te je asistirala na brojnim dramskim, opernim i operetnim produkcijama, te oratoriju, uključujući i dva velika međuakademijska projekta nagrađena Posebnom Rektorovom nagradom. Za studija bila je u produkcijskim timovima šest festivala (kazališnih, glazbeno-scenskih i filmskih).


Napisala je nekoliko dramatizacija, koncertnih scenarija, igrokaza i prigodnica te dvije duodrame i jednu predstavu za djecu. Antidrama "Šah" koncertno je izvedena u GDK "Gavella" u sklopu Prvih dana Ogranka mladih HDDU-a, a duodramu "Kakva majka, takva kći" postavio je J. Novljaković za turneju Broda kulture 2016. godine u produkciji Kazališta Smješko. Pisala je o kulturi za portal Arteist.hr od 2011. do 2016. godine, a od veljače do prosinca 2015. godine za radio Yammat FM uređivala je emisije Kulturni skalpel i Audiovideo, te pripremala kulturne najave Nula41.


Članica je Panonskoga Instituta u Austriji od 2005, Hrvatskoga društva dramskih umjetnika od 2008., a od travnja 2014. do listopada 2017. bila je predsjednica Ogranka mladih HDDU-a. G. 2016. učlanila se u Hrvatski centar ITI, a 2017. u Hrvatski centar za dramski odgoj. U Hrvatsku zajednicu samostalnih umjetnika primljena je od 2018. godine.


Aktivno govori francuski, engleski, njemački i španjolski jezik te je položila međunarodne jezične ispite.